Tatbik eden, icra eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir. M. Kemal ATATÜRKDUYURULAR